Preguntas frecuentes

Non puideches resolver a túa dubida? Envía unha mensaxe coa túa pregunta.

Contribuidorxs

Simplemente hai que seleccionar a “Campaña” ou “Alerta Antirrepresiva” á que se queira contribuír economicamente, premer no botón e inserir os datos no formulario que se abre para facer o pago dixitalmente.


Se se prefire tamén se pode facer o pagamento a través dos datos que aparecen reflectidos no apartado “Achegas”. Só se teñen que empregar eses datos no sistema que se teña coa entidade bancaria, tal e como se fai con calquera pago regular.


No caso de que se queira facer o pago en efectivo débese contactar a través do correo info@pepaloba.org e indicarase onde e como hai que facer o ingreso.

Si. Unha persoa pode contribuír ao financiamento de cantas “Campañas” e/ou “Alertas Antirrepresivas” estime oportuno.

Si. Unha persoa pode contribuír cantas veces estime oportuno ao financiamento dunha "Campaña" e/ou "Alerta Antirrepresiva", mentres esta estea activa.

Antes do lanzamento dunha “Campaña” ou dunha “Alerta Antirrepresiva”, xs súas/seus impulsorxs e a Pepa Loba asinan un contrato. Mediante a sinatura deste documento xs impulsorxs comprométense a desenvolver as accións e/ou iniciativas presentadas para as cales solicitan a axuda económica e a empregar o 100% do financiamento acadado nas mesmas na fin indicada.


No suposto de que x/s impulsorx/s non cumprisen os compromisos asinados, e tras esgotar outras vías baseadas na relación de confianza, na negociación e no trato directo, a Pepa Loba resérvase o dereito a emprender as accións legais que estime oportunas contra x/s mesmx/s.

Débense seguir os mesmos pasos que para facer unha doazón.


Débese ter en conta, cando se faga a operación na entidade bancaria, inserir no concepto a palabra “Achega” seguido do nome do caso, da “Alerta Antirrepresiva” ou da “Campaña” á que se queren destinar os cartos (Achega: Nome da Alerta Antirrepresiva ou Doazón: Nome da Campaña).


Hai que lembrar que se non se indica no concepto o nome da “Campaña” ou da “Alerta Antirrepresiva” concreta, entenderase que simplemente se fai unha doazón á Pepa Loba.

O código Swift_BIC só é necesario que o cubran aquelas persoas que vaian realizar pagos dende fóra do Estado Español.